Įsitrauk!

 

 

Patarimai kaip naudoti ITE scenarijus

 

ITE yra tęstinis projektas. Išsamus ir atviras šaltinis, kuris augs ir bus praturtintas kiekvieno atsakingo asmens darbo dėka. Mes skatiname visus potencialius vartotojus jaustis laisvai pakartoti bet kokį scenarijų. ITE projekto vertė išaugs taikant kūrybines transformacijas: atlikus pakeitimus ar korekcijas, kad scenarijus būtų sėkmingiau įgyvendinamas pagal tikslinę grupę, švietimo ir sociokultūrinę aplinką bei pedagogą. ITE scenarijai buvo sukurti iš praktinių ir teoriniu žinių NVO specialistu, dirbančiu kaip žmogaus teisiu gynėjai visoje Europoje. Nepaisant to, mūsų pedagoginė pozicija yra pagrįsta socialinėmis teorijomis ir kritiniu mąstymu, kurios verčia mus tikėti, kad:

 

  • ITE scenarijai nėra baigtinės priemonės, tačiau atviros pakeitimams ir praturtinimams,
  • kiekvienas fasilitatorius gali veikti kaip kritiškas pedagogas, atlikdamas pakeitimus ir transformacijas, kurios užtikrina, kad scenarijai padės didinti sąmoningumą apie teisybę pasaulyje,
  • kiekvienas dalyvis gali veikti kaip savarankiškas subjektas, sugebantis pritaikyti kritinį mąstymą, keisti savo veiksmų eigą ir ieškoti galimybių siekti geresnio gyvenimo, geresnio pasaulio visiems.

 

 

 

Prisijunkite prie mūsų tinklo ir praturtinkite portalą:

 

  • Pasidalykite savo komentarais, kai išbandysite scenarijus. Jūsų patirtis yra mums labai svarbi. Rašykite, kas buvo gerai, ką galima pakeisti, kaip jie veikia jūsų kultūroje;
  • Dalinkitės jums žinoma edukacine medžiaga apie migraciją / žmogaus teises / pabėgėlius. Siųskite mums savo edukacinius scenarijus ir pridėsime juos į portalą. Sukursime europinę duomenų bazę, kurioje rasime reikiamą informaciją apie migraciją.

 

Užpildykite anketą

 

 

Jūsų scenarijai praturtins ITE duomenų bazę ir prisidės prie pozityvių pokyčių visuomenėje!

 

 

 

Social-educational initiative centre PLUS

sei.plius@gmail.com

Make it Better

info@mibworld.org

Ecos do Sur

ong@ecosdosur.org

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

© Copyright 2017-18 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Įsitrauk!

 

 

Patarimai kaip naudoti ITE scenarijus

 

ITE yra tęstinis projektas. Išsamus ir atviras šaltinis, kuris augs ir bus praturtintas kiekvieno atsakingo asmens darbo dėka. Mes skatiname visus potencialius vartotojus jaustis laisvai pakartoti bet kokį scenarijų. ITE projekto vertė išaugs taikant kūrybines transformacijas: atlikus pakeitimus ar korekcijas, kad scenarijus būtų sėkmingiau įgyvendinamas pagal tikslinę grupę, švietimo ir sociokultūrinę aplinką bei pedagogą. ITE scenarijai buvo sukurti iš praktinių ir teoriniu žinių NVO specialistu, dirbančiu kaip žmogaus teisiu gynėjai visoje Europoje. Nepaisant to, mūsų pedagoginė pozicija yra pagrįsta socialinėmis teorijomis ir kritiniu mąstymu, kurios verčia mus tikėti, kad:

 

  • ITE scenarijai nėra baigtinės priemonės, tačiau atviros pakeitimams ir praturtinimams,
  • kiekvienas fasilitatorius gali veikti kaip kritiškas pedagogas, atlikdamas pakeitimus ir transformacijas, kurios užtikrina, kad scenarijai padės didinti sąmoningumą apie teisybę pasaulyje,
  • kiekvienas dalyvis gali veikti kaip savarankiškas subjektas, sugebantis pritaikyti kritinį mąstymą, keisti savo veiksmų eigą ir ieškoti galimybių siekti geresnio gyvenimo, geresnio pasaulio visiems.

 

 

 

Prisijunkite prie mūsų tinklo ir praturtinkite portalą:

 

  • Pasidalykite savo komentarais, kai išbandysite scenarijus. Jūsų patirtis yra mums labai svarbi. Rašykite, kas buvo gerai, ką galima pakeisti, kaip jie veikia jūsų kultūroje;
  • Dalinkitės jums žinoma edukacine medžiaga apie migraciją / žmogaus teises / pabėgėlius. Siųskite mums savo edukacinius scenarijus ir pridėsime juos į portalą. Sukursime europinę duomenų bazę, kurioje rasime reikiamą informaciją apie migraciją.

 

Užpildykite anketą

 

 

Jūsų scenarijai praturtins ITE duomenų bazę ir prisidės prie pozityvių pokyčių visuomenėje!