“Šiomis dienomis man atrodo, kad ateidamas į šią šalį, sudarai sutartį su velniu. Registruodamasis perduodi savo pasą, gauni antspaudą, nori sumokėti šiek tiek pinigų, reikia užsidirbti pradžiai... bet tu ketini sugrįžti! Kas norėtų likti? Šalta, šlapia, apgailėtina, siaubingas maistas, baisūs laikraščiai - kas norėtų likti? Vietoje, kur jūsų niekada nepriims, tik toleruos. Tik toleruos. Tu esi kaip gyvūnas, galiausiai apmokytas gyventi namuose.”

 

Zadie Smith, Baltieji dantys

 

 

 

Projektas "Integracija per švietimą" ieško atsakymų, kaip išspręsti situaciją prasidėjusią Europoje, prie ES sienų 2015 metų sausio-rugpjūčio mėnesiais. Daugiau nei 350 000 migrantų atkeliavo į  Europą, palyginti su 280 000 užfiksuotais 2014-ais. Tai yra Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) skaičiai - jie neapima neužregistruotų migrantų. ES lyderiai, taip pat kiekvienos ES narės ieško būdų išspręsti šią si Europos ir nacionaliniu lygiu jie perskirsto pabėgėlius tarp visų šalių, tobulina prieglobsčio prašymo procedūras, stiprina sienas. Tuo pačiu metu beveik visose Europos šalyse žmonės protestuoja prieš šiuos sprendimus ir pabėgėlių atvykimą. Europos visuomenė nėra pasirengusi pokyčiams, susijusiems su globalizacija. Nepakanka informacijos apie imigrantus ir pabėgėlius, jų padėtį. Šioje srityje nėra mokymo medžiagos, kurią jaunimo darbuotojai galėtų panaudoti darbui ir kitai veiklai.

 

ITE projekto tikslas - sukurti platformą su edukacine medžiaga žmonėms, dirbantiems su jaunimu, ypač su imigrantais ir pabėgėliais. Šios medžiagos dėka jie gali laisviau su jais susipažinti bei įtraukti šias temas į numatytą švietimo ir integracijos planą. Tai vienintelis būdas padėti imigrantų ir pabėgėlių integruotis į visuomenę, o ne skatinti jų marginalizaciją.

 

Pagrindinis projekto rezultatas - internetinė platforma su mokomąja medžiaga tiems, kas dirba su jaunais žmonėmis, daugiausia su imigrantais ir pabėgėliais, ir puoselėja tarptautinius švietimo standartus, taip pat mezgia kontaktus ir kuria tarptautinius bendradarbiavimo tinklus su žmonėmis, dirbančiais su jaunais imigrantais ir pabėgėliais.

 

 

 

 

 

Social-educational initiative centre PLUS

sei.plius@gmail.com

Make it Better

info@mibworld.org

Ecos do Sur

ong@ecosdosur.org

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

© Copyright 2017-18 Wszystkie prawa zastrzeżone.