Tolerantiškas miestas

Tolerancija

TIKSLAS

• Skatinti kultūrinį sąmoningumą ir jautrumą, migrantų ir priimančiosios visuomenės narių bendradarbiavimą;

• Suvokti tolerancijos reikšmę, skatinti tolerantišką požiūrį į migrantus ir kitas mažumų grupes reflektyvaus, transformacinio mokymosi dėka

 

NUMATOMI REZULTATAI

Šis seminaras sukuria galimybę abipusiam dalyvių (migrantų ir priimančiosios visuomenės narių) bendradarbiavimui. Siekdami bendro tikslo, jie mokosi bendrauti tarpusavyje, mokosi, kaip bendradarbiauti visuomenės, kurioje jie gyvena, labui

 

TIKSLINĖ GRUPĖ

Suaugusieji ir jaunimas (vyresni nei 14 metų)

Vietiniai gyventojai, imigrantai, pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai

Grupės dydis: 20 žmonių

 

SUDĖTINGUMAS

 

Reikalingų kompetencijų lygis - 2

Darbo apimtis scenarijaus parengimui ir įgyvendinimui - 2

Numatomos bendros išlaidos - 2

 

TRUKMĖ

2 val. 10 min

 

VIETA

Tuščias kambarys be kėdžių ir stalų. Kėdės turi būti sustatytos prie sienos, kambario viduryje turi būti palikta tuščia erdvė.

MEDŽIAGA

Medžiagos: baltas ruloninis popierius (10-15 metrų), spalvotas popierius, žurnalai, laikraščiai, spalvoti pieštukai, žymekliai, minkštos pastelės, klijai, žirklės, guašas, įvairių dydžių teptukai, puodelis, vanduo

 

PASIRUOŠIMAS

Fasilitatorius turi paruošti reikiamas priemones seminarui. Jis / ji turėtų būti susipažinęs/usi su tolerancijos ir netolerancijos savokomis pasaulyje.

 

ĮGYVENDINIMAS

ĮVADAS

Gyventi vienoje visuomenėje, suprasti ir toleruoti vieni kitus – tai esminė užduotis šiuolaikinei mūsų visuomenei. Šio seminaro tikslas - skatinti toleranciją tarp skirtingų kultūrų, religijų, pažiūrų.

UŽDUOTYS

 

Pirmas etapas: Apšilimas (10 min)

Visi grupėje turi pagauti vienas kitą ir pažymėti, jeigu jie buvo pagauti, turi pakelti rankas į viršų. Vienintelis būdas nuleisti rankas – kitas žmogus turi “duoti penkis”.

 

Antras etapas: Netolerantiško miesto kūrimas (60 min)

Dalyviai ant didelio popieriaus lapo turi nupiešti arba klijuoti ir dekoruoti įvairius miesto pastatus, kurie atspindi netolerancijos apraiškas visuomenėje.

Jie turi kartu kurti piešinį ir sujungti pastatus į vieną miestą (jie gali susiskirstyti į grupes, poras, svarbiausia, kad dalyviai dirbtų su kitais žmonėmis iš skirtingų kultūrų, amžiaus grupių, skirtingos lyties).

Be to, dalyviai gali prie piešinio pridėti tekstą, užrašų, jei to reikia.

 

Trečias etapas: Refleksija (30 min)

Fasilitatorius turi suburti dalyvius reflektyviai diskusijai. Siūlomi klausimai:

- Kokius pastatus sukūrėte? Kokia yra jų reikšmė?

- Kokias netolerancijos apraiškas jie simbolizuoja?

- Kokia yra Jūsų asmeninė patirtis susijusi su netolerancija?

 

Ketvirtas etapas: Transformacija (30 min)

Dalyviai turi pertvarkyti savo miestą, nupiešdami papildomus ar pašalindami pastatus / užrašus, simbolizuojančius netoleranciją. Jie turi  netolerantišką miestą pakeisti į tolerantiškąjį. Ant naujų / pakeistų/ pašalintų pastatų dalyviai turi užrašyti savo mintis, skatinančias toleranciją tarp skirtingų kultūrų.

 

 

APIBENDRINIMAS

Po veiklos dalyviai turi grįžti į ratą savirefleksijai ir diskusijai (30 min.). Siūlomi klausimai fasilitatoriui:

- Kaip atrodo tavo tolerantiškas miestas?

- Kokie simboliai reprezentuoja tolerantišką miestą?

- Kas yra svarbu gyvenant tolerantiškame mieste?

- Kaip aš asmeniškai galiu prisidėti prie tolerantiško miesto kūrimo?

- Ką jūs išmokote šio seminaro metu?

 

PAGALBINĖS PRIEMONĖS

Žaidimas apšilimui: http://www.ventureteambuilding.co.uk/everybodys/

ĮKVĖPIMAS

http://nordplus.sei.lt/

 

IDĖJOS

Šis seminaras yra tinkamas etikos, sociologijos (tiek mokykloje, tiek universitete) pamokoms. Tai yra geras būdas paskatinti žmones aptarti tolerancijos ir netolerancijos apibrėžimus ir diskutuoti, kaip tai būtų galima skatintį toleranciją visuomenėje.

Seminaras taip pat gali būti įgyvendinamas įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, dirbančiose su migrantais ir tarpkultūriniu bendravimu, socialinių darbuotojų ir kitų specialistų.

 

PRIEDAI

 

Parengė Socialinių - edukacinių iniciatyvų centras Plius

ITE

 

 

 

Social-educational initiative centre PLUS

sei.plius@gmail.com

Make it Better

info@mibworld.org

Ecos do Sur

ong@ecosdosur.org

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

© Copyright 2017-18 Wszystkie prawa zastrzeżone.