Ar mes matome tą patį?

Žiniasklaida - dekonstrukcija (kaip žiniasklaida bendrauja, pasekmės)

TIKSLAS

• ugdyti kritinį mąstymą

• didinti žinias apie naujienų, nuotraukų naudojimą žiniasklaidoje

• sužinoti apie netikras naujienas

• sužinoti daugiau apie Burbulinį filtrą

 

NUMATOMI REZULTATAI

Po mokymų dalyviai turėtų:

- sugebėti atpažinti suklastotas naujienas

- žinoti, kaip patikrinti informaciją

- išanalizuoti žiniasklaidos informaciją

 

TIKSLINĖ GRUPĖ

Jaunimas ir suaugusieji

Visos grupės (nacionalinės ir (arba) imigrantai)

Grupės dydis: 10-20 žmonių

 

SUDĖTINGUMAS

 

Reikalingas kompetencijos laipsnis - 3

Darbo apimtis scenarijaus parengimui ir įgyvendinimui - 3

Prognozuojama santykinė bendra kaina - 3

 

TRUKMĖ

3 val. (pertrauka 15 min)

 

VIETA

Kambaryjs su kėdėsmis(po vieną dalyviui), galimybė sustatyti kėdes, kad būtų galima dirbti grupėse

MEDŽIAGA

Kompiuteris / nešiojamas kompiuteris

Vaizdo projektorius

Popierius

Rašikliai

Dideli popieriaus lapai

 

PASIRUOŠIMAS

Prieš mokymus  paieškokite ir atspausdinkite nuotraukų, kurios yra susijusios su aptariamomis temomis ir kurios gali sąveikauti įvairiais būdais. Taip pat galite naudoti paveikslėlį iš 1 priedo.

Paruoškite viktoriną (klausimyną) su praeitų mėnesių suklastotų naujienų pavyzdžiais.

Padarykite nuotraukų 5 kopijas ir 1 kopiją aprašo (skirtingą kiekvienai grupei).

 

ĮGYVENDINIMAS

ĮVADAS

Jei dirbate su grupe, kurios jūs nežinote, o dalyviai nepažįsta vienas kito, galite pradėti su susipažinimo žaidimu, pvz., kas priklauso istorijai? Paprašykite dalyvių pasirinkti vieną daiktą, kurį jie turi su jais ir dėl kokių nors priežasčių jiems jis yra svarbus. Paprašykite jų prisiminti šio daikto istoriją, (jei jie neturi istorijos, jie gali ją išgalvoti). Kai jie bus pasirengę, paprašykite eiti vieno asmens prie kitos ir papasakoti daikto istoriją, paskui apsikeisti daiktais ir istorijomis, o vėliau eiti prie kitų žmonių ir perpasakoti jau turimo daikto istoriją, kuri priklauso kitam šeimininkui. Tai galima kartoti 3-4 kartus. Po to paprašykite žmonių grįžti į savo vietą ir papasakoti istoriją  to daikto, kurį turi savo rankose ir paskui gražinti tą daiktą tikrajam savininkui.(15 minučių)

 

UŽDUOTYS

1. Paaiškinkite, kad mokymai bus galimybė suprasti, kaip yra skleidžiama informacija ir kaip mes ją suprantame. (5 minutės)

 

2. Paprašykite žmonių susiskirstyti į keturias grupes. Dabar jie bus žurnalistai, atsakingi už kasdieninių naujienų rengimą pagal gautą paveikslą/nuotrauką ir turimą informaciją. Jie gali pasirinkti, jei tai bus naujiena televizoriuje, internete ar laikraštyje. Paprašykite, kad jie dirbtų tik savo grupėje ir nebendrautų su kitomis grupėmis. (5 minutės)

 

3. Duokite kiekvienai grupei atspausdintą paveikslėlį/nuotrauką (galite naudoti vieną iš 1 priedo ar ieškoti kito) ir trumpą informaciją, kurią jie turi parengti:

 

1 GRUPĖ: policija suėmė teroristus, atsakingus už paskutinę ataką

2 GRUPĖ: policija panaudojo jėgą prieš imigrantus stovykloje

3 GRUPĖ. Policija koncerte užpuolė piliečius dėl to, kad jie buvo kitos odos spalvos

4 GRUPĖ. Imigrantai užpuolė policiją

5 grupė. Imigrantai, kurie laukia prie sienos, bando neteisėtai atvykti į mūsų šalį

(15 minučių)

 

4. Kai darbas bus atliktas, paprašykite kiekvienos grupės pristatyti savo naujienas ir parodyti iliustruotą paveikslėlį. (15 minučių)

 

5. Po paskutinio pristatymo paklauskite kas nutiko?

- Kodėl informacija yra kitokia, jei visos grupės turi tas pačias nuotraukas?

-Kaip jie sukūrė naujienas?

- Ką buvo svarbu pasidalinti su visuomene? (10 minučių)

 

6. Atlikite trumpą „idėjų lietaus “sesiją prašydami dalyvių pasakyti, kaip jie supranta, kas yra „suklastotos naujienos“ ir paprašykite jų pateikti keletą pavyzdžių. (10 minučių)

 

7. Paaiškinkite, kokios yra suklastotos naujienos ir pateikite septynis jų tipus (2 priedas) (15 minučių)

 

8. Pakvieskite dalyvius sudalyvauti viktorinoje su tikslus patikrinti, ar jie gali atpažinti suklastotas naujienas. Jie gali dirbti porose arba trijų asmenų grupėje.

Pateikite paruoštą viktoriną ir paprašykite grupių užrašyti atsakymus popieriuje. Po paskutinio klausimo paprašykite kiekvienos grupės perduoti savo atsakymus grupei esančioje kairėje pusėje. Dabar skaitykite teisingus atsakymus ir paprašykite grupių skaičiuoti taškus (15 minučių).

 

9. Paklauskite dalyvių, ar sunku atpažinti suklastotas naujienas. Kodėl taip ar kodėl ne? Kokia buvo jų atsakymų strategija? Kaip jie žinojo, ar jis teisingas ar klaidingas? (10 minučių)

 

10. Paaiškinkite, kad dabar mes sukursime patarimų, kaip aptikti netikras naujienas, sąrašą. Paprašykite žmonių pasidalinti į keturias grupes, aptarti patarimus grupėje ir užrašyti juos popieriaus lape. (20 minučių)

 

11. Kai bus darbas atliktas, paprašykite kiekvienos grupės pateikti savo sąrašą. Skirkite laiko paaiškinimams ir klausimams, tačiau aptarimą pasilikite mokymų pabaigoje. (15 minučių)

 

12. Paklauskite dalyvių, jei jie sutinka, kad mes privalome patikrinti informaciją, kai mes dalinamės ja su kitais. Paprašykite žmonių laikytis linijos priklausomai nuo atsakymo į klausimą. Vienoje pusėje bus žmonės, kurie tvirtai sutinka su teiginiu, kitoje pusėje stovės žmonės, kurie su tuo nesutinka. Kiekvienas turėtų rasti geriausią vietą grupėje. (3 minutės)

PASTABA: tai turėtų būti linija, o ne dvi ar trys grupės

 

13. Pakvieskite 3 asmenis, stovinčius kiekvienos linijos pabaigoje (6 žmonės iš viso), kad aptartumėte šių teiginių pateikimą. Jie bus ekspertai, kurie sėdės rate pateiks argumentus už ir prieš, kad įtikintų auditoriją.

Likusieji dalyviai sėdės aplink ekspertų ratą ir užsirašys abiejų pusių argumentus. Diskusijų laikas - 7 minutės.

 

14. Kai diskusija bus baigta, paprašykite dalyvių pateikti vieną po kito argumentus, kuriuos jie parašė ant popieriaus. Padarykite privalumų ir trūkumų sąrašą, kad surinktumėte visus taškus. (15 minučių)

 

15. Paklauskite dalyvių ar jie kada nors girdėjo apie Burbulinio filtro teoriją. Jei taip, paklauskite, kas tai yra; jei ne trumpai paaiškinkite teoriją. Paklauskite apie gaunamos informacijos atrankos pasekmes. (10 minučių)

 

APIBENDRINIMAS

Pradėkite nuo klausimo apie dalyvių asmeninę patirtį.

- Kaip manote, ar jūs kada nors tikėjote suklastotomis naujienomis?

- Ar kada nors dalijotės suklastota naujieną?

- Kodėl žmonės kuria suklastotas naujienas?

- Kas gauna pelną iš suklastotų naujienų?

- Kaip suklastotos naujienos įtakoja mūsų nuomonę ir elgesį? (10 minučių)

 

PAGALBINĖS PRIEMONĖS

 

ĮKVĖPIMAS

ELI PARISER: BEWARE ONLINE “FILTER BUBBLES”, TED speech (https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=pl#t-2996)

http://www.rappler.com/technology/163613-fake-news-quiz

 

IDĖJOS

Jei turite prieigą prie interneto, galite paprašyti žmonių ieškoti netikrų naujienų pavyzdžių savo "Facebook" puslapyje.

Galite patikrinti naujienas iš populiariausių portalų.

Variantas: galite atlikti 1-ą pratimą, nenaudodami nuotraukos/paveikslėlio antraštės

 

PRIEDAI

Priedas 1: Nuotrauka - Prancūzų policija sulaiko migrantą Kalė mieste, 2009 m.

Priedas 2: Suklastotos naujienos

Priedas 3: Ar tai netikros naujienos ar ne - viktorina

Priedas 4: Kaip atpažinti suklastotas naujienas

Priedas 5: Burbulinis filtras

 

Parengė Foundation IRSE

ITE

 

 

 

Social-educational initiative centre PLUS

sei.plius@gmail.com

Make it Better

info@mibworld.org

Ecos do Sur

ong@ecosdosur.org

 

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

© Copyright 2017-18 Wszystkie prawa zastrzeżone.